Insight-out en de platformgedachte

Onlangs gaf ik een pitch tijdens A Call 2 Action. Samen met wat oud-collega’s hadden we een idee uitgewerkt voor innovatie in de ontwikkelingssamenwerkingssector op basis van de platformgedachte.  Tijdens A Call 2 Action bespraken we het idee breder en vormden we een groep mensen die het komende jaar onder begeleiding van een coach het idee gaan uitwerken.

Hieronder een korte presentatie van het idee dat we als werktitel Insight-out hebben meegegeven. In deze blog probeer ik te motiveren waarom we denken dat Insight-out uniek is, voortbouwt op bestaande kennis en praktijken, gerealiseerd kan worden in een jaar, rekening houdt met de lokale omgeving en kan bijdragen aan een structurele verandering van de sector.

Uniek, maar voortbouwend op bestaande kennis/praktijken:

Als onderdeel van de ontwikkelingssamenwerking 2.0 beweging, zie je verscheidene online platforms ontstaan die op een andere manier invulling willen geven aan ontwikkelingsprojecten. De 1% Club en Akvo zijn goede voorbeelden van market place platforms waarop over het algemeen kleinschalige projecten worden gepresenteerd. Dit zijn projecten:

 • die zowel door individuen, bedrijven en donoren ondersteund kunnen worden (door geld of door het inzetten van kennis of netwerken),
 • die zich onderscheiden in transparantie door per project door middel van blogs, foto’s, en video te laten zien wat de voortgang van het project is,
 • waarop zich rond een project online communities kunnen vormen van mensen die het project steunen/leuk vinden en mensen die direct bij het project betrokken zijn.

Deze nieuwe manier sluit goed aan bij de toenemende behoefte van mensen om een meer directe relatie aan te gaan met projecten (in plaats van geld te geven aan een grote organisatie), om meer inzicht te krijgen in waar het geld naartoe is gegaan en wat de resultaten zijn, en om meer interactiemogelijkheden te hebben (commentaar op de voortgang, ideeen geven, etc.). Ook biedt het een mogelijkheid voor mensen in ontwikkelingslanden om zonder tussenkomst van “makelaars” als Oxfam Novib direct in contact te komen met mensen die in hun projecten geinteresseerd zijn. En kunnen ook mensen op wie de projecten gericht zijn meepraten over de kwaliteit van het project en in contact komen met anderen. Op een overstijgend niveau biedt zo’n platform met projecten ook de mogelijkheid om te laten zijn waar alle projecten zich bevinden op de kaart, kan er kennisuitwisseling gaan plaatsvinden tussen de verschillende projecten, etc.

Nu zijn deze initiatieven nog vooral gericht op kleinschalige projecten (bijvoorbeeld tot 5,000 euro). Als we het organisatorische systeem van ontwikkelingssamenwerking echt willen veranderen zullen we echter moeten kijken of dit model ook kan werken voor de grotere projecten zoals die nu worden uitgevoerd door grotere internationale NGOs. Pas als deze organisaties echt worden uitgedaagd op hun speelveld van grote projecten, pas dan zal de sector echt worden uitgedaagd om de manier van werken te herzien.

Ons actieplan is om eens te gaan testen wat er allemaal bij komt kijken om grotere projecten op een online market-place te zetten en te gaan piloten met crowfunding, grote transparantie m.b.t. de projectresultaten en het opbouwen van een community rond zulke projecten. Dit is uniek, want dit wordt nog niet gedaan met grotere projecten van de gevestigde INGOs. We zullen in het proces echt moeten gaan leren wat de specifieke uitdagingen hiervan zijn.

Het is niet de bedoeling dat we zelf een digitaal platform gaan ontwikkelen. We kunnen gewoon gaan piloten op een of meerdere van de bestaande platforms (1% Club, Akvo, PIF World, Worknets) en in kaart brengen wat voor extra functionaliteiten er nog gewenst zouden zijn.

Kan het gerealiseerd worden binnen een jaar met een kleine groep mensen?

Binnen een jaar kunnen tenminste 3 projecten gepilot zijn, kunnen de ervaringen in kaart gebracht worden en kan er een plan gemaakt zijn voor verdere ontwikkeling van een succesvol platform voor grootschalige ontwikkelingsprojecten. Dit is realistisch omdat binnen een aantal organisaties al ideeen bestaan om hieraan te gaan werken. In de groep die aan dit actieplan gaat werken zitten mensen van Oxfam Novib, ICCO en War Child en buiten deze groep van mensen die bij de AC2Abijeenkomst was, beschik ik over een uitgebreid netwerk van mensen die op dit terrein actief zijn (1%Club, Akvo, Partos innovatieplatform, etc.).

De lokale omgeving:

Dit initiatief is in eerste plaats gericht op het veranderen van de structuur van de ontwikkelingssector in “het Noorden”. In onze lokale omgeving lijkt er behoefte aan dit initiatief. In onze lokale omgeving in Nederland is, zoals hierboven al eerder beschreven, een groeiende behoefte aan meer transparantie over de ontwikkelingsprojecten, aan een directere band met de projecten en aan meer interactie. Mensen zijn meer en meer kritisch over de grotere ontwikkelingsorganisaties die vaak een “black box” zijn (de individuele projecten kunnen niet gevolgd worden) en waar vaak moeilijk mee te communiceren is. De sociale netwerk (Facebook) generatie zal meer en meer vragen om een andere benadering. Online zie je dat steeds meer makelaarsfuncties, de tussenpersonen, verdwijnen (de muziekindustrie, het reisbureau, de makelaar, kranten, etc.). Ook in ontwikkelingsamenwerking vervullen veel INGOs de rol van tussenpersoon. Dit initiatief kan dan ook in deze trend geplaatst worden.

Natuurlijk biedt een online market place platform voor ontwikkelingsprojecten ook veel kansen voor mensen in ontwikkelingslanden. Het kan voor hen transparanter worden waar er wat voor soort projecten bestaan, en hoe die gefinancierd zijn, ze kunnen zelf feedback geven op de projecten, kunnen zelf projecten aanbieden op de market-place, kunnen leren van andere projecten, kunnen een online committed community opbouwen rond hun projecten. De macht van de grotere INGOs kan daarmee worden doorbroken. De tussenpersoon moet gaan nadenken over een ander soort rol op het platform.

Duurzame en structurele verandering van internationale samenwerking:

Het initiatief is een eerste belangrijke stap op weg naar een andere inrichting van het systeem voor ontwikkelingssamenwerking. Door de platformgedachte door te voeren in ontwikkelingssamenwerking kan er een machtsverschuiving plaatsvinden in de sector en een hele nieuwe dynamiek ontstaan met als grote meerwaarde: efficiency, synergie, innovatie, transparantie, hernieuwd “draagvlak” en betrokkenheid, en kennisuitwisseling.

Ben benieuwd naar jullie reacties.

Advertisements

2 responses to “Insight-out en de platformgedachte

 1. Hoi Arjen,

  Goeie insteek om niet alleen maar te praten, maar echt aan de slag te gaan met OS-innovatie. Kan me voorstellen dat de pilot op dezelfde manier verloopt als het aanbieden van de projecten: met feedback loops, reactie mogelijkheden en geleerde lessen. Lijkt me heel interessant om te kunnen volgen.

  Ik ben helemaal voor het inzetten van ICT4D en het verhogen van transparantie en accountability door middel van open data (zo, heb ik al je tags gebruikt in één zin ;). Ik geloof dat het negatieve sentiment ten op zichte van OS-organisaties waardoor draagvlak en inkomsten teruglopen kan worden tegengegaan door radicale transparantie. Dat zou als bijkomende effect hebben dat de efficiënte omhoog zou gaan, maar dat geldt ook voor overheid en bedrijfsleven.

  Wat ik vaak hoor en ook in jouw blogpost lees is dat mede daardoor de tussenpersonen verdwijnen, maar ik zie dat niet. De voorbeelden die je noemt het reisbureau, de muziekindustrie, de mediabedrijven, de makelaar, ze zijn er allemaal nog steeds. Door de voordelen die internet biedt aan de consument moeten al deze ‘tussenpersonen’ hun verdienmodel aanpassen, dat gaat met horten en stoten, maar het gaat wel. Sommige organisaties kunnen de verandering niet bijbenen en anderen springen in de gaten die achtergelaten worden, maar reisbureaus, de muziekindustrie, mediabedrijven en makelaars zullen blijven bestaan, omdat mensen behoefte hebben aan de diensten die ze verlenen.

  Ontwikkelingssamenwerking zal zich ook moeten vernieuwen, maar zal zij verdwijnen als ‘tussenpersoon’? Zal er behoefte zijn aan de diensten die OS-organisaties verlenen, zoals fondswerving, lobby, PME en onderzoek? Kan dit vervangen worden door crowdsourcing, crowdfunding, online collaboration en de wisdom of the crowds? Ik geloof maar ten dele. Ik geloof wel dat deze nieuwe vormen van interactie zeker een positieve bijdrage kunnen leveren aan OS en dat het de OS-wereld op haar kop zal zetten. Enige manier om daar achter te komen is om er mee te starten.

  Chapeau voor het initiatief. Succes.

 2. Bedankt voor je reactie Gijsjan! Ik denk inderdaad dat ontwikkelingsorganisaties kunnen blijven bestaan als ze hun rol anders weten in te vullen. Er zijn mensen/organisaties in ontwikkelingslanden die iets willen doen en mensen in Nederland die hen daarbij willen ondersteunen (met geld, aandacht, expertise, etc.). Veel ontwikkelingsorganisaties gaan daar tussenin zitten (dat is wat ik bedoel met tussenpersoon), terwijl ze vaak niet transparant zijn over wat er met het geld gebeurt en bereikt wordt. Ze zouden ook meer de rol van facilitator kunnen vervullen en “vraag” en “aanbod” op de “ontwikkelingsmarkt” bij elkaar kunnen brengen, zodat er communities kunnen ontstaan rond ontwikkelingsprojecten, campagnes, fair trade initiatieven, etc. Ze kunnen “diensten” verlenen, zoals selectie en kwaliteitsbewaking van goede projecten, lobby, het faciliteren van kennisuitwisseling tussen projecten, grootschalige fondsenwerving voor specifieke projecten die online op het platform gevolgd kunnen worden, etc. Hiermee kunnen ze de online crowdsourcing en crowdfunding aanvullen.

  Goed, er zijn nog allerlei vragen bij mij hoe dat er allemaal uit zou gaan zien, maar volgens mij moet een grotere organisatie het gewoon durven proberen en zich gaan onderscheiden van de rest. Ik ga proberen in A Call 2 Action en in mijn eigen baan wat van de grond te krijgen. Laat maar weten of jij of je werkgever ook geïnteresseerd zijn om mee te doen met de pilot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s